Dobětice

+420 472 772 902
qcivqgf

Základní dokumenty

Informace

Nabídka volných míst
Všeobecná registrovaná sestra

Místo výkonu práce: Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 3305/38A, 400 11 Ústí nad Labem
Typ pracovně právního vztahu: pracovní poměr
Zaměstnání na dobu:určitou od:15.9.2019 do:doba určitá s možností prodloužení
Pracovní úvazek: plný
Plat: dle nařízení vlády
Směnnost: nepřetržitý provoz
Vhodné pro: zdravé osoby
Nejnižší možné vzdělání: úplné střední odborné s maturitou
Požadavky: platná registrace - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra, odborná kvalifikace dle zákona č. 96/2004 Sb., zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, odpovědnost, spolehlivost, samostatnost.
Nabízíme:podnikové stravování

Ergoterapeut

Místo výkonu práce:Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 3305/38A, 400 11 Ústí nad Labem
Typ pracovně právního vztahu: pracovní poměr
Zaměstnání na dobu: určitou od:1.12.2019 do:30.11.2020 s možností prodloužení
Pracovní úvazek: plný
Plat: dle nařízení vlády
Směnnost: pružná pracovní doba
Vhodné pro: zdravé osoby
Nejnižší možné vzdělání: vyšší odborné, bakalářské
Požadavky: vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb. podmínkou, trestní bezúhonnost, odpovědnost, spolehlivost, praxe není nutná, plný úvazek, jednosměnný provoz, doba určitá s možností prodloužení, kurz bazální stimulace výhodou
Nabízíme: podnikové stravování

Kuchař/ka

Místo výkonu práce: Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 3305/38A, 400 11 Ústí nad Labem
Typ pracovně právního vztahu: pracovní poměr
Zaměstnání na dobu: určitou od:ihned do:doba určitá s možností prodloužení
Pracovní úvazek: plný
Plat: dle nařízení vlády
Směnnost: 1 směna
Vhodné pro: zdravé osoby
Nejnižší možné vzdělání: střední odborné s výučním listem
Požadavky: vyučení v oboru, trestní bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, zdravotní průkaz, praxe ve vaření hotových jídel. Praxe a znalost dietního systému výhodou.
Nabízíme: podnikové stravování

Pracovník přímé obslužné péče

Místo výkonu práce: Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 3305/38A, 400 11 Ústí nad Labem
Typ pracovně právního vztahu: pracovní poměr
Zaměstnání na dobu: určitou od:1.9.2019 do: doba určitá s možností prodloužení
Pracovní úvazek: plný
Plat: dle nařízení vlády
Směnnost: nepřetržitý provoz
Vhodné pro: zdravé osoby
Nejnižší možné vzdělání: střední odborné s výučním listem
Požadavky: upřednostňujeme vyučení vzdělání v oboru sociální péče, pracovník v sociálních službách nebo absolvování rekvalifikačního kurzu na pracovníka v sociálních službách (pracovník přímé obslužné péče), možnost absolvování kurzu až po nástupu. Trestní bezúhonnost, odpovědnost, spolehlivost, samostatnost.
Nabízíme: podnikové stravování

Kontaktní osoba:
Pavla Kabelová DiS., tel. 472 772 902, e-mail: p.kabelova@dd-dobetice.cz (na uvedený e-mail zaslat strukturovaný životopis včetně vzdělání, praxe)

Pronájem sálu
Nabízíme pronájem sálu na školící akce. Bližší informace na tel. č. 472 772 902 u pí Kozubkové.

Zájemci o sociální službu
Jeho příbuzní, osoby blízké, příbuzní klientů, či další osoby mohou kontaktovat sociální pracovníky v úřední dny: pondělí - čtvrtek 8-15 hod. na tel. č. 472 772 902.

V pátek je jednání možné po předchozí ústní telefonické nebo e-mailové dohodě (viz kontakty).

Žádáme všechny osoby (mimo klientů služeb domov proseniory či domov se zvláštním režimem), které chtějí řešit záležitosti s účetní (klientů) o předchozí telefonický kontakt (k zajištění její přítomnosti) na tel. č. 737 251 810.

Jídelní lístky

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

zřizovatel město Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

Poskytovatel

Poskytovatel neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb.

poskytovatel dotace Ústecký kraj
www.kr-ustecky.cz

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 1. Oficiální název

  Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (dále organizace)

 2. Důvod a způsob založení

  Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem s účinností od 1.1.1995 a na základě zřizovací listiny.

  Zřizovací listina

      - Zřizovací listina - zobrazit

      - IČO zřizovatele: 00081531

      - Internetové stránky zřizovatele - zobrazit

      - Více na úvodní straně - zobrazit

 3. Organizační struktura

  Organizační schéma - zobrazit

 4. Kontaktní spojení

  Adresa - Šrámkova 3305/38A

  Město - 400 11 Ústí nad Labem

  Úřední hodiny

  Denně 8:00 – 14:00 (10:45 – 11:15 přestávka na oběd)
  Mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

  Více v kontaktech (telefonická spojení, e-maily, GPS) - zobrazit

 5. Bankovní spojení

  Číslo účtu - 3783800277 / 0100 (Komerční banka)

 6. IČO organizace

  IČO - 445 55 407

 7. DIČ organizace

  nejsme plátci DPH

 8. Dokumenty

  1. Důležité dokumenty organizace - viz základní dokumenty

   Domovní řád - zobrazit

  2. Rozpočet organizace

   Rozpočet - zobrazit

 9. Žádosti o informace

  Formulář žádosti - zobrazit

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb. je možno podat přímo na adrese sídla organizace.

  Informace poskytované na základě žádosti:

  Informacemi na požádání se rozumí veškeré ostatní informace, které má organizace k dispozici, přičemž tyto nenáleží do základních informací a jejich poskytnutí není dle zákona omezeno.

 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Písemně - na adrese - zobrazit

  Elektronicky - na emailové adrese - zobrazit

  Písemně podané žádosti podléhají formalizovanému postupu a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci.

  Ode dne podání žádosti běží lhůty pro vyřízení žádosti, které stanovuje zákon.

  1. Lhůty pro vyřízení žádosti

   • brání-li nedostatek údajů o žadateli (Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa), vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost poskytovatel odloží
   • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, poskytovatel rozhodne o odmítnutí žádosti
   • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti poskytovatele, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
   • nerozhodne-li poskytovatel o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku

   Lhůtu pro poskytnutí informace podle může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

   • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
   • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
   • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

   Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  2. Informace na žádost

   Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zobrazit

 11. Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti)

  Formulář pro odvolání - zobrazit

  Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se řídí ustanovením § 16 zákona č.106/1999 Sb.

 12. Formuláře

  Seznam formulářů:
      - Formulář žádosti o informaci
      - Formulář pro odvolání

  Formuláře i sazebník úhrad za poskytnutí informací je možno získat v kanceláři administrativního pracovníka Domova.

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Neexistují

 14. Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy

   108/2006 Sb. 206/2009 Sb., 505/2006 Sb.

   106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)

   89/2012 Sb. (občanský zák.)

   262/2006 Sb. (zákoník práce)

   110/2019 Sb. (o zpracování osobních údajů)

   563/1991 Sb. (o účetnictví)

   320/2001 Sb. (o finanční kontrole)

   137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách)

  2. Vydané právní předpisy

   Neexistují

 15. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   V souvislosti s poskytováním informací mohou být žadatelům předepsány k úhradě vzniklé náklady - viz Sazebník úhrad za poskytnutí informací - zobrazit

  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Neexistují

 16. Licenční smlouvy

  Neexistují

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy - zobrazit

Domov pro seniory

IČ: 445 55 407

tel.: +420 472 772 902

tel./fax.: +420 472 778 878

email: info@dd-dobetice.cz

Copyright © 2015 Domov pro seniory - Dobětice, vyrobil: Luděk Pavlíček, web: www.lp63.cz