Dobětice

+420 472 772 902
qcivqgf

Informace

ZÁKAZ NÁVŠTĚV
NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM JE V DOMOVĚ VYHLÁŠEN DO ODVOLÁNÍ
ZÁKAZ NÁVŠTĚV
VĚCI PRO KLIENTY MŮŽETE PŘEDAT NA RECEPCI DOMOVA.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

KONTAKTNÍ MÍSTO MĚŘENÍ PAMĚTI
Měření paměti je do odvolání zrušeno.

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

momentálně bez nabídky

Pronájem sálu
Nabízíme pronájem sálu na školící akce. Bližší informace na tel. č. 472 772 902 u pí Kozubkové.

Zájemci o sociální službu
Jeho příbuzní, osoby blízké, příbuzní klientů, či další osoby mohou kontaktovat sociální pracovníky v úřední dny: pondělí - čtvrtek 8-15 hod. na tel. č. 472 772 902.

V pátek je jednání možné po předchozí ústní telefonické nebo e-mailové dohodě (viz kontakty).

Žádáme všechny osoby (mimo klientů služeb domov proseniory či domov se zvláštním režimem), které chtějí řešit záležitosti s účetní (klientů) o předchozí telefonický kontakt (k zajištění její přítomnosti) na tel. č. 737 251 810.

Jídelní lístky

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

zřizovatel město Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

Poskytovatel

Poskytovatel neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb.

poskytovatel dotace Ústecký kraj
www.kr-ustecky.cz

FORMULÁŘE

Tiskopisy
DOKUMENT SOUBOR (PDF)
Smlouva o poskytnutí služby soc. péče - domov pro seniory (*/**) stáhnout
Smlouva o poskytnutí služby soc. péče - domov se zvláštním režimem (*/**) stáhnout

( * ) tato smlouva je vzorová
( ** ) ve smlouvě jsou možné individulální úpravy

Žádosti o pobytovou službu
DOKUMENT SOUBOR (PDF)
Domov pro seniory - žádost o pobytovou službu ( * ) stáhnout
Domov se zvláštním režimem - žádost o pobytovou službu ( * ) stáhnout
Plná moc stáhnout
Dobrovolný souhlas se zpřístupněním osobních a citlivých údajů třetím stranám stáhnout
Vyjádření lékaře stáhnout
Souhlas se zařazením do evidence stáhnout

( * ) součástí žádosti je souhlas o evidenci

Poskytování informací dle zák. č.106/1999 Sb.
DOKUMENT SOUBOR (PDF)
Žádost o poskytnutí informace stáhnout
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti stáhnout

Domov pro seniory

IČ: 445 55 407

tel.: +420 472 772 902

tel./fax.: +420 472 778 878

email: info@dd-dobetice.cz

Copyright © 2015 Domov pro seniory - Dobětice, vyrobil: Luděk Pavlíček, web: www.lp63.cz