Dobětice

+420 472 772 902
qcivqgf

Informace

Zájemci o sociální službu, jeho příbuzní, osoby blízké, příbuzní klientů, či další osoby mohou kontaktovat sociální pracovníky v úřední dny: pondělí - čtvrtek 8-15 hod. na tel. č. 472 772 902.

V pátek je jednání možné po předchozí ústní telefonické nebo e-mailové dohodě (viz kontakty).

Žádáme všechny osoby (mimo klientů služeb domov proseniory či domov se zvláštním režimem), které chtějí řešit záležitosti s účetní (klientů) o předchozí telefonický kontakt (k zajištění její přítomnosti) na tel. č. 737 251 810.

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Momentálně bez nabídky.


Nabídka stáže - od 1.9.2016 otevíráme stážové místo Standardizace nutriční péče.
V případě zájmu kontaktujte:
Monika Vernerová
e-mail: m.vernerova@dd-dobetice.cz
tel.: 724 058 016
Formuláře ke stažení - zde

Nabízíme pronájem sálu na školící akce. Bližší informace na tel. č. 472 772 902 u pí Kozubkové.

Jídelní lístky

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

zřizovatel město Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

FORMULÁŘE

Tiskopisy
DOKUMENT SOUBOR (PDF)
Smlouva o poskytnutí služby soc. péče - domov pro seniory (*/**) stáhnout
Smlouva o poskytnutí služby soc. péče - domov se zvláštním režimem (*/**) stáhnout

( * ) tato smlouva je vzorová
( ** ) ve smlouvě jsou možné individulální úpravy

Žádosti o pobytovou službu
DOKUMENT SOUBOR (PDF)
Domov pro seniory - žádost o pobytovou službu ( * ) stáhnout
Domov se zvláštním režimem - žádost o pobytovou službu ( * ) stáhnout
Plná moc stáhnout
Dobrovolný souhlas se zpřístupněním osobních a citlivých údajů třetím stranám stáhnout
Vyjádření lékaře stáhnout
Souhlas se zařazením do evidence stáhnout

( * ) součástí žádosti je souhlas o evidenci

Poskytování informací dle zák. č.106/1999 Sb.
DOKUMENT SOUBOR (PDF)
Žádost o poskytnutí informace stáhnout
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti stáhnout
Odborná stáž - standardizace nutriční péče
DOKUMENT SOUBOR (PDF)
Smlouva o odborné stáži - vzor stáhnout
Příloha č. 1 - Přihláška stáhnout
Příloha č. 2 - Odborná stáž stáhnout
Příloha č. 3 - BOZP a PO stáhnout
Potvrzení stáhnout

Domov pro seniory

IČ:

tel.: +420 472 772 902

tel./fax.: +420 472 778 878

email: info@dd-dobetice.cz

Copyright © 2015 Domov pro seniory - Dobětice, vyrobil: Luděk Pavlíček, web: www.lp63.cz